Team assessment

Team assessment met de Birkman methode

“Stel je voor dat je weet wat de stijlen en behoeften zijn in het team en dat je elkaars kwaliteiten kunt versterken."

Als je echt goed wil samenwerken of naar een bepaald doel wil werken, is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Wat motiveert hem of haar. Waar gaat zijn energie naar toe? Wat is de natuurlijke reactie die hij of zij heeft? 

De Birkman methode is een extreem krachtig zelf assessment instrument. Het team ontdekt elkaar en verheldert de sterktes die in het team aanwezig zijn. De methode is ontwikkeld en verbeterd gedurende meer dan 50 jaar gebruik door consultants en professionals in organisaties.

Het delen van Birkman resultaten tussen teamleden leidt tot meer onderling begrip en betere samenwerking.

De aanpak

Een assessment met de Birkman methode bestaat uit het invullen van een aantal online vragenlijsten met aanvullend één of een aantal gesprekken per teamlid om de resultaten te duiden per deelnemer. Daarna bespreken we de resultaten met het hele team en nodigen we teamleden uit met elkaar in gesprek te gaan met elkaar over de uitkomsten. 

Wat biedt deze methode?

De Birkman methode biedt heel veel inzichten waar je als persoon en als team verder mee kunt. 

• Begrijpen van team sterktes en verscheidenheid en ontwikkeling van strategieën om blinde vlekken te managen.
• Begrijpen van individuele sterkten, stijlen en motivatoren die bijdragen aan productieve teamrelaties.
• Vergelijken van teamleden om potentiële conflictgebieden te identificeren. Bijdrage aan ‘gezonde conflicten’ in teambuilding.

• Verbetering van de samenwerking en versterken van de onderlinge relatie
• Empowerment van zelfmanagement in het team door beter begrip van elkaars stijlen en motivatoren.
• Meer ‘eigenaarschap’ voor gedrag en het oplossen van conflicten.

Onze werkwijze

Wij geloven graag dat je het kunt, ook al heb je het nog nooit gedaan. We stimuleren om het experiment aan te gaan en verschillende scenario’s uit te proberen. Daarbij nemen we vertrouwen en veiligheid heel serieus, daar gaan mensen echt een contract met ons over aan. 

Elke vraag geeft een unieke aanpak. Samen aan tafel bepalen we wat echt nodig is. Geen enkele training of coaching programma is hetzelfde, omdat het verhaal van de deelnemer(s) anders is en de organisatie andere dingen vraagt. 

Onze programma’s zijn praktisch, met eigen cases en praktijkvoorbeelden, zodat de herkenbaarheid groot is. We creëren altijd beweging die standhoudt, want we steken veel energie in borging en het waarmaken van intenties. 

Al onze programma’s zijn er zowel voor groepen als in een individuele coaching variant. In het Engels of Nederlands, fysiek of online. 

Wil je meer informatie over deze training en/of je specifieke verlangen aan ons voorleggen?